HISTORIE BALETNÍHO STUDIA

Baletní studio NDM bylo založeno v roce 1979 za působení tehdejšího šéfa baletu Alberta Janíčka a za pedagogického vedení Mgr. Heleny Hurychové. Děti, které do něj dochází, tančily v mnoha baletních inscenacích, např. Broučci, Z pohádky do pohádky, Marná opatrnost, Spící krasavice, Louskáček, Popelka, Tři mušketýři.
 
Marná opatrnost (1985) Zuzana Holeková (Líza)
a žáci baletního studia Státního divadla v Ostravě
Louskáček

 
Popelka (2005)
Tři mušketýři (2017)
 
Mezi pedagogy, kteří působili v baletním studiu, patřili například sólisté baletu Libuše Kuklová, Tamara Černá, Olga Borisová-Pračiková, Libor Bernklau, Zuzana Holeková-Štarková a Barbora Kaufmannová; dalšími lektory byli mj. Irina Nazarenko, Filip Skála, Naďa Andrlová, Veronika Beňová, Jana Zelenková, Petra Kováčová, Michaela Vápeníková, Anna Knollová a další. 

zpět