Na Vaše přání zorganizujeme:

Moderovanou besedu s některým z umělců NDM v prostorách divadla. Setkání s „opravdovým“ umělcem žákům a studentům přiblíží náplň a podstatu umělecké divadelní profese, pomůže jim pochopit jak vzniká divadlo.

Workshop s umělci NDM v prostorách divadla. Pokud máte zájem o specializovaný workshop (například výtvarný workshop se scénografem NDM, pohybový workshop s tanečníky NDM, či workshop tvůrčího psaní s dramaturgem NDM, herecký workshop s herci NDM,...) , neváhejte se nám ozvat.

  • Kapacita besedy je 50 účastníků, workshopu 20 účastníků.
  • Termín a čas se odvíjí od aktuálních provozně – organizačních možností divadla. Nutná individuální domluva předem.
  • Cena besedy: 30Kč / žák / student
    Cena workshopu s umělcem: 50Kč / žák / student
    K NÁVŠTĚVĚ VEČERNÍHO PRŘEDSTAVENÍ NABÍZÍME BESEDU I WORKSHOP ZDARMA! 
Kontakt:
Vladimíra Dvořáková
Divadelní lektorka NDM
E-mail: atelier@ndm.cz