PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY / 1967
 
Premiéra 28. 1. 1967. Dirigent: Jiří Pinkas. Režie: Miloslav Nekvasil. Sbormistr: Karel Kupka. Scéna: Vladimír Šrámek. Kostýmy: Bedřiška Ustohalová. Choreograf: Emerich Gabzdyl.

Osoby a obsazení: Karel Hanuš / Karel Průša (Revírník), Zdeňka Diváková (Revírníková), Jan Janda / Karel Kožušník (Rechtor), Jiří Herold / Jan Kyzlink (Farář), Miloslav Tolaš / Vojtěch Zouhar (Harašta), František Janda / Lubomír Procházka (Pásek), Alena Havlicová (Pásková), Věra Nováková (Liška Bystrouška), Jitka Kovaříková / Radmila Minářová (Lišák Zlatohřbítek), Alena Kupková (Frantík), Libuše Otepková (Pepík), Drahomíra Drobková (Lapák), Ludmila Dejmková / Radmila Minářová (Kohout), Marie Lukášová (Chocholka), Alena Havlicová (Datel), Jozef Ábel (Komár), Rudolf Jusa / Radoslav Svozil (Jezevec), Olga Markelová (Sova), Ludmila Svobodová (Sojka), Ivanka Bartoňová (Malá Bystrouška), Dagmar Sporýšová (Cvrček), Lenka Vlková (Kobylka), Milan Kyselovský (Skokánek).

Odehráno bylo celkem 48 představení.
 
Liška Bystrouška se v roce 1967 vrátila na ostravské jeviště po čtrnácti letech. Titulní roli si stejně jako v inscenaci z roku 1953 zazpívala Věra Nováková, která v této roli sklidila (stejně jako v roce 1953) velký úspěch: „Je to Bystrouška vzhledem přímo ideální, po herecké stránce v jednotě rozmanitá, chytrá, hravá i mazlivá a také po pěvecké stránce dávající partu, co požaduje.“ (JEHNE, Leo. Návrat Lišky Bystroušky. Hudební rozhledy, 15/1967)
 
Kladně vyznělo také hudební nastudování Jiřího Pinkase, který: „vedl orchestr důsledně v janáčkovské stylizaci a dbal i lyricky proteplených a zvukově pestrých míst partitury.“ (or. Liška Bystrouška v Ostravě. Svobodné slovo, 8. 2. 1967.)
 
Nelze opomenout také scénu Vladimíra Šrámka a režii Miloslava Nekvasila, jež inscenaci vdechly kouzelnou atmosféru. „Režie M. Nekvasila se přidržuje jemné stylizace a jistě i jí vděčí řada představitelů za úroveň svých výkonů, scéna V. Šrámka je rovněž stylizovaná a půvabná a snad jen v prvním obraze by divák vyžadoval teplejší nasvícení.“ (JEHNE, Leo. Kouzelná Bystrouška. Nová svoboda, 7. 2. 1967.)
Zmiňme také fakt, že se na inscenaci podíleli i dětští představitelé, konkrétně členové dětského sboru při Pedagogické fakultě.

 Program:

 

 Fotografie z představení:
 
Věra Nováková (Liška Bystrouška), Alena Kupková (Frantík)
Foto: František Krasl
Celkový pohled – vpravo Věra Nováková (Liška Bystrouška)
Foto: František Krasl

Věra Nováková (Liška Bystrouška), Miloslav Tolaš (Harašta)
Foto: František Krasl

Karel Hanuš (Revírník) 
Foto: František Krasl

 
 
Věra Nováková (Liška Bystrouška) a sbor opery
Foto: František Krasl
Věra Nováková (Liška Bystrouška)
Foto: František Krasl

 
Karel Průša (Revírník)
Foto: František Krasl

 
 
 

 
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY / 1994
 
Premiéra 11. 6. 1994. Dirigent: Jiří Pinkas / Jan Šrubař. Režie: David Sulkin. Asistentka režie: Jarmila Sysalová. Výtvarník scény a kostýmů: Jaroslav Malina. Choreografie: Ivan Hurych. Asistentka choreografie: Tamara Černá. Sbormistr: Ladislav Matějka. Korepetice: Lenka Živocká, Jana Hajková.
 
Osoby a obsazení: Jaroslav Kosec / Vojtěch Kupka (Revírník), Marie Etzlerová / Eva Kinclová (Revírníková), Jiří Halama / Václav Morys (Rechtor), Jiří Čep / Václav Živný (Farář), Dalibor Hrda / Jakub Tolaš (Harašta), Rudolf Bátrla / Zdeněk Lazar (Pásek, hostinský), Eva Dřízgová-Jirušová / Alina Farná (Bystrouška), Olga Markelová / Bohuslava Návratová (Pásková), Zdena Matoušková / Erika Šporerová (Lišák), Šárka Maršálová (Lapák), Rudolf Bátrla / Václav Morys (Kohout), Jana Botošová / Zuzana Škapová (Chocholka), Filip Bajger (Frantík), Rudolf Medňanský / Alexandr Valsamis (Pepík), Tereza Nečasová / Aneta Majkusová / David Straka (Cvrček), Jakub Bachar / Andrea Schönová / Jiří Svrčina (Kobylka), Filip Bajger (Skokánek), Marie Etzlerová / Olga Markelová (Datel), Jiří Halama / Václav Morys (Komár), Barbora Hancová / Petra Přibylová / Lenka Blažková (Malá Bystrouška), Jiří Čep / Vladislav Gřonka / Václav Živný (Jezevec), Eva Kinclová / Bohuslava Návratová (Sova), Jana Botošová / Zuzana Škapová (Sojka), Tamara Černá / Lenka Široká (Vážka).

Odehráno bylo celkem 25 představení.
 
Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky s ostravským souborem nastudoval v roce 1994 anglický režisér David Sulkin. Zajímavostí je, že podobně jako v roce 1967 obsadil některé postavy opery dětskými představiteli (a vytvořil tak podnět ke vzniku dětského Operního studia tehdejšího Státního divadla). V recenzi se o tom dočteme: „Režisér David Sulkin z londýnské English National Opera v sobě nezapřel propagátora výchovného Baylis programu (program English National Opera, který má za cíl přiblížit povědomí o opeře a hudebním divadle různým věkovým i sociálním skupinám lidí – pozn. aut.), když do postav zvířátek obsadil skotačivé dětské herce, a ti svou spontánností spolu s nádhernou hukvaldskou oborou (inscenace se několikrát hrála také v hukvaldské oboře – pozn. aut.), ozářenou sluncem zapadajícím za beskydskými kopci, určili základní ráz představení.“ (HERMAN, Josef. Liška Bystrouška a Káťa Kabanová v Hukvaldech. Práce, 30. 6. 1994.)
 
Dalším originálním aspektem vzniku této inscenace je, že pro návrhy kostýmů použil Jaroslav Malina v některých případech původní kostýmní návrhy Josefa Čapka k prvnímu uvedení této opery v roce 1925, které jsou dodnes uloženy v Národním muzeu v Praze.
Autorem hudebního nastudování byl dirigent Jiří Pinkas, který nastudoval také ostravské uvedení Příhod v roce 1967. V hlavní roli excelovala Eva Dřízgová-Jirušová, která byla za tuto roli nominovaná na Cenu Thálie. Ladislav Vrchovský o tom píše toto: „Její Bystrouška (Evy Dřízgové-Jirušové, pozn. aut.), to je nesmírně milý živočich, vybavený lidským emočním zázemím, herecky pojatý s vkusným erotickým miniakcentem. Pěvkyně samozřejmě nezůstává svým věhlasným pěveckým kvalitám nic dlužna.“ (VRCHOVSKÝ, Ladislav. Moravskoslezský večerník, 14. 6. 1994.)

 Program:
 
 

 Fotografie z představení:
 
Eva Dřízgová-Jirušová (Bystrouška), Erika Šporerová (Lišák) a členové pozdějšího Operního studia
Foto: Josef Hradil
Eva Dřízgová-Jirušová (Bystrouška), Erika Šporerová (Lišák) a členové pozdějšího Operního studia
Foto: Josef Hradil
Alina Farná (Bystrouška), Zdena Matoušková (Lišák) a členové pozdějšího Operního studia
Foto: Josef Hradil
Sborová scéna
Foto: Josef Hradil


   
Vojtěch Kupka (Revírník), Alina Farná (Bystrouška)
Foto: Josef Hradil

Jiří Čep (Farář), Jaroslav Kosec (Revírník), Jiří Halama (Rechtor)
Foto: Josef Hradil