LISTOPAD 1989 V OSTRAVSKÉM DIVADLE

Pojmem „sametová revoluce“ rozumíme období revolučních změn kolem 17. listopadu 1989. Je to bezpochyby jedna z nejvýznamnějších součástí novodobých českých dějin a letos od ní uplyne už čtvrt století. Co se týče jejího průběhu, ten je dnes obecně známý a učí se o něm i na většině středních škol. Ví se také o podstatné roli divadelníků, bez nichž by celý proces „nenásilného převratu“ vůbec nemusel proběhnout. V čem vlastně byl jejich přínos? Přečtěte si o průběhu revoluce v Ostravě, jak byl rekonstruován z dobových článků, a utvořte si vlastní názor sami…

PRVNÍ TÝDEN: REVOLUCE ZAČÍNÁ!

Pietní akce k výročí 50 let od uzavření českých vysokých škol nacisty je v Praze naplánovaná na pátek 17. listopadu. Poklidný průvod je na Národní třídě násilně ukončen zásahem bezpečnostních složek. Studenti kontaktují divadelníky a popisují jim situaci. O den později se ke stávkujícím studentům připojují divadelníci a po setkání v Realistickém divadle v Praze vydávají prohlášení, ve kterém vyzývají všechna divadla ke stávce.

V neděli 19. listopadu probíhá v zákulisí Divadla Jiřího Myrona diskuze, zda hrát, či nehrát. Zprávy o tom, co se v Praze přihodilo, jsou zkreslené, nepřesné a je jich málo. Rozhodne ohled na diváky (často přespolní) a v tento den se ještě hraje.

O den později se má konat v Divadle loutek dopolední představení pro děti, herci však oznamují učitelkám, že v návaznosti na události 17. listopadu vstupují do stávky. Místo pohádky dětem nabízejí jiný program – prohlídku zákulisí a loutek. Ranní představení pro děti se ještě odehraje v Divadle Petra Bezruče, to dopolední je ale odvoláno. Probíhá také schůze Svazu českých divadelních umělců v divadelnímklubu, kde se jedná o dalším postupu. V jejím průběhu se pod okny klubu objeví skandující studenti, kteří vyzývají divadelníky k solidaritě.

Dne 21. listopadu je přijato prohlášení k zahájení stávky, k němuž se připojily všechny soubory Státního divadla i jevištní technika.

Všichni chtějí naplnit výzvu pražských divadelníků, aby v divadlech místo představení probíhaly veřejné diskuze o situaci v zemi – rada Krajského národního výboru (KNV) však vydává zákaz používat divadelní budovy k jiným účelům než k představením.

Ve středu 22. listopadu přijímá stávkový výbor, který sídlí v kanceláři dramaturgie, prohlášení Proč nehrajeme, obsahující vysvětlení pravého stavu věci (některé noviny totiž otiskly negativní ohlasy na stávku, které měly vzbudit dojem, že zatímco dělníci pracují, herci se „flákají“). Prohlášení je však sdělovacími prostředky ignorováno, vychází zkráceně pouze ve Svobodném slovu a čteno je v Českém rozhlase (na výzvu stranické organizace pak vychází 27. listopadu i v Ostravském večerníku).

Stávkový výbor divadla spolu s výbory ostravských studentů plánuje společné akce: manifestace na náměstí, šíření informačních materiálů, výjezdy do závodů a institucí a podobně.

Dne 23. listopadu dochází k prvním kontaktům se vznikajícím ostravským Občanským fórem. Divadlo se přihlásí ke generální stávce, která proběhne 27. listopadu a účastníci celodivadelní schůze se (až na dva hlasy) přihlásí k hnutí a programu Občanského fóra.

DRUHÝ TÝDEN: INFORMOVAT A DISKUTOVAT!

V pátek 24. listopadu se herci rozjíždějí do závodů vysvětlit lidem stávající situaci, protože sdělovací prostředky stále neposkytují potřebné informace. Vstup do mnoha závodů je jim však znemožněn…V soboru 25. listopadu přichází souhlas ředitele k použití divadelní rozmnožovny, zatím pouze k rozšíření prohlášení Proč nehrajeme, které je formou letáků distribuováno veřejnosti. Je zakázáno promítání záznamu dění na Národní třídě 17. listopadu, jednalo by se o trestný čin pobuřování.

O den později divadelníci konečně získávají souhlas k využití divadelní budovy pro veřejné diskuze. První se koná v pondělí 27. listopadu v Divadle Jiřího Myrona, hlediště i jeviště je plné lidí.

Stále pokračují výjezdy do podniků, institucí a škol, jejich četnost se zvětšuje, přesto je to velmi náročné a mnohdy i nebezpečné. Je těžké vysvětlit lidem pravdu o současné situaci, když sdělovací prostředky poskytují zkreslené informace. Diskuzní večery jsou kromě DJM realizovány také v Divadle loutek a v Divadle Petra Bezruče. KNV a KV KSČ činí nátlak na ukončení stávky, která však pokračuje.

Ve středu 29. listopadu jsou zrušeny články ústavy o vedoucí úloze KSČ, což se setkává s všeobecným nadšením.

Stávka je ukončena 11. prosince na základě rozhodnutí ústředního koordinačního stávkového výboru divadel, až do svobodných voleb však trvá stávková pohotovost. Přestože se pak začalo v divadlech hrát, pokračovaly nadále zájezdy herců do továren, vystoupení na mítincích a v Loutkovém divadle až téměř do Vánoc probíhaly diskuze s diváky.

Foto: Martin Smékal