Zařízení: Nosnost:
Zvedací stoly orchestřiště S1 – S3 500 kg/m2 statická
100 kg/m2 dynamická
1 500 kg celková
Jevištní motorové propady V1 – V2 200 kg
Jevištní tahy ruční 1 – 13 80 kg
Ruční tah horizontu 14/H1 90/60 kg
Jevištní tahy ruční zadní jeviště 15 – 30 80 kg
Jevištní tahy motorové M1 – M13 240 kg
Jevištní tahy motorové zadní jeviště M14 – M16 160 kg
Prospektový tah zadní jeviště M17 160 kg
Požární opona Z1 (hmostnost) 3 800 kg
Hlavní opona F1 85/60 kg
Bobinetový tah N1 160 kg
Osvětlovací baterie podmostová BI 90/80 kg
Osvětlovací baterie BII – BIV 150/150 kg
Vykrývací šály zvedané levé E1 70/80 kg
Vykrývací šály zvedané pravé E2 70/80 kg
Teleskopické závěsy svítidel levé C1 – C4 15 kg
Teleskopické závěsy svítidel pravé C4 – C8 15 kg
Točna hlavní jeviště ø 9 m 300 kg/m2
Provaziště Pracoviště strojníka Pohony