V dějinách společnosti zastávají zvláštní místo generace lidí, kterým bylo předurčeno narodit se a žít v dobách nesmyslných mocenských experimentů, jejichž průběh však nemohly nijak ovlivnit, a tak se staly nedobrovolně jejich součástí se všemi nedozírnými a nezvratnými důsledky. Lidé, kteří prožili společenské katastrofy s průvodními traumaty, navždy ztratili schopnost vidět svět nevinnýma očima, změnily se jejich hodnoty, ale stali se pokornějšími a získali úctu ke všemu živému.
 
Dramatický životní příběh Václava Balcara (*5. března 1892 ve Rtyni v Podkrkonoší † 7.2.1970 v Opavě) symbolizuje řadu lidských osudů, které nelítostné soukolí válečné mašinérie vláčelo dlouhou dobu v odloučení, chaosu, psychickém a tělesném strádání mimo bezpečí domova. Václav Balcar hrůzy I. světové války, legionářské tažení Ruskem a komplikovaný návrat do vlasti nejen prožil, ale navíc svým objektivem „napsal“ fascinující „fotografický román“ bez jediné věty fabulace.
 
V dnešním, vizuálně dominantním světě, by nám pravděpodobně činilo velké problémy představit si prožitou realitu z „pouhé“ četby zápisků nebo osobního vyprávění. Proto teprve fotografie nám poskytují neomezený prostor a čas oddat se sledování příběhu prostřednictvím expresivních, ale i poetických Balcarových obrazů. Mimořádná fotografická reportáž z části ruské anabáze a následného návratu legionáře Václava Balcara jsou poprvé představeny veřejnosti formou výstavy a doprovodného katalogu. Jedná se o unikátní soubor fotografií pořízených z cca 400 skleněných negativů, které zásluhou další generace Balcarů zůstaly zachovány v neporušeném stavu.
 
Fotografická výstava Václava Balcara v ostravské galerii Opera je zároveň mementem a výzvou k úctě k předchozím generacím, kdy převážně zahleděni do sebe, nevíme téměř nic o individuálních, často tak dramatických osudech našich předků. „Světovou premiéru“ unikátní výstavy a katalogu v rámci festivalu Bezručova Opava v roce 2013 připravil tým ve složení: Olga Smičková, Dáša Hlubučková, Vladimír Balcar, Pavel Kerlin, Petr Rotrekl, Jiří Siostrzonek .
 
Jiří Siostrzonek