BEN 

BEN

 
Duševně nemocný člověk, vystrašený prosťáček, který má však překvapivý dar jasnovidectví.
 
Hlasový charakter: Tenor s rozsahem od c - b1
 
Konkurzní písně:
 
Dialogy:

Audio-video ukázky