Vernisáž výstavy Peter Korček: Zelené město (Green Capital)
13. října 2016 v 17 hodin ve foyer Divadla Jiřího Myrona
 
Výstava fotografií Petera Korčeka mladého slovenského fotoreportéra, několikanásobného vítěze soutěže Slavak Press Photo bude zahájena vernisáží, která se uskuteční ve čtvrtek 13. října 2016 v 17 hodin. Výstavu uvede Prof. PhDr. Vladimír Birgus a odb. as. Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D.
 
Výstava je realizována za podpory statutárního města Ostravy ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.
 

 
Student Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě Peter Korček si zvolil na závěr bakalářského studia praktické práce fenomén soustavného, ale nenápadného pronikání přírodních prvků divočiny do města a jeho okolí. Tento nový pohled na proměnlivou tvář města velmi intenzivně vnímá při touláních městskou krajinou a následně fotograficky dokumentuje.
 
Zejména bratislavské procházky jej přivedly k zamyšlení o širších vzájemných vztazích mezi společností a umělým prostředím, které si lidé vytvořili.“Obklopuje nás příroda a zároveň panelové domy, beton, železo, sklo…Vše se mixuje v různých kombinacích a variantách, které nás v důsledku formují.”Lidé utvářejí životní prostředí a toto prostředí je zpětně ovlivňuje. Jde o nepřetržitý proces a zároveň úzký vztah vyvolávající vzájemné pozitivní i negativní akce a reakce. 
Město se Korčekovi mnohdy jeví jako divoká džungle, která nemilosrdně pohlcuje okolí. V autorově fotografickém projektu “Jungle City” se známé bratislavské vizuální symboly (hrad, Nový most, Dóm sv. Martina, Petržalka) ztrácejí v bující zeleni.
 
Navazující Korčekův projekt “Wild Forests” zpochybňuje výsledek úsilí urbanistů a představitelů města vysadit kolem rozsáhlých panelových sídlišť stromy, které mají v obvatelích betonové džungle navozovat pocit blízkosti přírody. Korečk na svých fotografiích polemizuje s výsledným rekultivačním efektem a konstatuje, že dobrý úmysl se nepodařilo naplnit.   
 
Peter Korček zároveň zkoumá vztahy člověka ke krajině: “Neoddělitelou součástí městské krajiny jsou její obyvatelé. Sídlištní lidé, kteří denodenně kráčejí po stejných chodnících do práce, školy, za zábavou, jsou unaveni nepodnětným prostředím a z jejich tváří je vidět rezignace, únava.” Také Korček putuje nehostinnou krajinou jako jeho spoluobčané, ale na rozdíl od nich si tuto situaci plně uvědomuje a reflektuje ji ve svém dalším analytickém projektu“Ordinary People”.
 
Peter Korček se svými dosavadními projekty řadí k těm fotografům, které můžeme v dobrém smyslu slova označit jako společensky angažované.
 
Jiří Siostrzonek
 
Vernisáž výstavy:
    Foto Vojtěch Žižka

Fotografie výstavy: