OPERNÍ SIRÉNY 3. – Česká opera
2. listopadu 2016 v 16 hodin v Knihovně města Ostravy – sál hudebního oddělení

    Foto Martin Kusyn

 

Audio-video ukázky