OPERNÍ SIRÉNY 8. - Opera dětem
3 . května 2017 v 16 hodin v Knihovně města Ostravy – sál hudebního oddělení
 
    Foto: Ondřej Kulpa

Audio-video ukázky