Nová fasáda Divadla Jiřího Myrona

    Foto: Roman Mrázek

Prodej vstupenek a předplatného NDM v pasáži Národního domu

    Foto: Roman Mrázek 
 

Otevření slavnostního sálu v Divadle Jiřího Myrona 

Staronový slavnostní sál v 1. patře rekonstruovaného Divadla Jiřího Myrona, který ve 100. sezóně nesl jméno Edmunda Palkovského. Sál jsme otevřeli v den výročí vzniku republiky 28. října 2018 a zahájili jsme zde výstavu s podtitulem Od Národního domu k novodobé české státnosti (1894-1918) mapující divadelní a kulturní život. Sál bude sloužit koncertům, výstavám nebo společenským setkáním. Fotografie ukazují sál během a po rekonstrukci. 
 
    Foto: Ondřej Kulpa, Roman Mrázek

ATELIÉR – centrum divadelního vzdělávání a kreativního setkávání je otevřen

V sobotu 20. října 2018 se otevřely návštěvníkům Národního divadla moravskoslezského zbrusu nové prostory Ateliéru pro divadelní vzdělávání při NDM. Posláním tohoto nového prostoru je hledat a vytvářet nové cesty k percepci i porozumění umění, s důrazem na umění dramatické. Besedy, přednášky, workshopy, inspirativní komorní představení, diskuse s umělci, činoherní studio nebo vhled do divadelního zákulisí – to jsou jen některé aktivity, které Národní divadlo moravskoslezské ve spolupráci s Ateliérem již několik let pořádá. Nyní se naše možnosti rozrůstají a díky novému prostoru (na rohu Milíčovy ulice a tř. Čs. legií (bývalý nucený výsek) s nimi lze pracovat dlouhodoběji a koncepčněji se setkávat nad aktuálními inscenacemi a tématy, která v sobě nesou a která tvůrci i diváci společně objevují. Učme se je pojmenovávat, poukazovat na ně a kultivovat zároveň svou osobnost ve všech životních etapách, neboť aktivity Ateliéru jsou určeny široké veřejnosti od dětí a jejich rodičů přes pedagogy a studenty až po ty nejstarší. 
 
    Foto: Martin Kusyn

Divadlo „12“

V komplexu areálu Divadla Jiřího Myrona na adrese Čs. legií 12 byla otevřena zcela nová komorní scéna pro 60 diváků Divadlo „12“, kde se vedle nově nastudovaných inscenací uvádí i inscenace, které byly původně uváděny ve zkušebně Divadla Antonína Dvořáka. Tuto novou scénu budou využívat všechny čtyři soubory Národního divadla moravskoslezského. 
 
    Foto: Martin Popelář

Bar Ve Dvanáctce 

Nový bar Ve Dvanáctce se nachází vedle vstupu do nově otevřeného Divadla „12“. Slouží především divákům, kteří si zde mohou posedět před i po komorních představeních Divadla „12“. Bar je využíván i pro čtené zkoušky souboru činohry NDM.
 
    Foto: Martin Kusyn, Roman Mrázek

Kavárna Národní dům 

Kavárna Národní dům byla slavnostně otevřena na 16. prosince 2018. Kavárna slouží veřejnosti, a to nejen divákům během představení, která se odehrávají v Divadle Jiřího Myrona, ale také v časech mimo představení.
 
   
    Foto: Roman Mrázek

Rekonstrukce areálu Divadla Jiřího Myrona 

V rekonstruovaných prostorách Divadla Jiřího Myrona vznikla také nová moderní prostorná zkušebna orchestru souboru opereta/muzikál a nový baletní sál. Celkovou rekonstrukcí dále prošlo ubytovací zařízení pro hostující umělce NDM, v prostorách areálu vzniklo zcela nové patro s pokoji hotelového typu.
 
Fotografie po rekonstrukci:
    Foto: Roman Mrázek
 
Fotografie rekonstrukce:
    Foto: Roman Mrázek

Další fáze rekonstrukce areálu Divadla Jiřího Myrona 

Práce první etapy jsou za námi, ale my už připravujeme další fázi rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona. Bude se týkat hlediště, jeviště a revitalizace dvora areálu. Hotovou již máme projektovou dokumentaci na modernizaci jevištních technologií, které jsou po více než 30 letech za hranicí životnosti. Velká zkušebna by pak měla vzniknout rekonstrukcí prostor v jednom z pavilonů na Černé louce, kde by měla vzniknout také další scéna pro cca 250 diváků. 
 
Prodej vstupenek a předplatného NDM
 
Z důvodu rekonstrukce areálu Divadla Jiřího Myrona bylo nutné přesunout prodej vstupenek a předplatného NDM. Ten byl dočasně přemístěn do Provozní budovy NDM, která se nalézá za budovou Divadla Antonína Dvořáka. Předprodej NDM, na který byli návštěvníci divadla již více jak půl století zvyklí, skončil po 56. sezónách! Poprvé byl centrální předprodej otevřen na začátku sezóny 1961/1962. Do té doby si diváci mohli, pouze ve vymezených časech, zakoupit vstupenky v pokladnách obou divadelních budov anebo v pasáži kina Vesmír, v kině Radost v Havířově a v kině Dukla v Porubě. Nový prodej vstupenek a předplatného se již od března 2019 nachází zpět v budově Divadla Jiřího Myrona (v pasáži vedle kavárny Národní dům na ulici Čs. legií 148/14, Ostrava).
 
Fotografie zachycuje místo před vznikem centrálního divadelního předprodeje na začátku 60. let 20. století. Vedle po pravici sídlila tehdejší propagace SDO; foto František Krasl
Místo pro nový předprodej – divadelní pasáž; vizualizace Jiří Stejskalík
 
V Divadle Jiřího Myrona proběhla v I. pololetí roku 2017 rekonstrukce divadelního archivu NDM (bývalý prostor Bar U Námořníka). Tento prostor již je zkolaudován a plně v provozu.
 
Nový divadelní archiv; foto archiv

Rekonstrukce Provozní budovy NDM dokončena!

V objektu Provozní budovy (za Divadlem Antonína Dvořáka) jsou soustředěny provozy, které umožňují umělecko-technický chod divadla: dekorační dílny, sklady dekorací, nábytku, kostýmů a rekvizit a nově také krejčovny.
 
Umělecko-dekorační dílny NDM vyrábí veškeré dekorace, rekvizity, zbraně a doplňky potřebné k provozu divadla. Suterén budovy je využíván pro sklady materiálů (řezivo, textil, kov, barvy), nábytku a rekvizit. Přízemní prostory jsou určeny pro ukládání dekorací, které jsou na repertoáru divadla. V prvním poschodí se nachází sklad stovek kostýmů, klobouků, bot a dalších kostýmních doplňků. Druhé poschodí je využito výhradně pro výrobu dekorací, rekvizit, zbraní, šperků a kostýmních doplňků.
 
Umělecko-dekorační dílny NDM; foto Martin Kusyn
 
Dílny truhlářská, zámečnická, čalounická, malířsko-kašérská, zbrojířsko-šperkařská, krejčovny a dílna modistky jsou vybaveny dostupnou technologií, vycházející ze současných požadavků. Při výrobě jsou používány jak ověřené, tak zcela nové postupy i materiály, které jsou nedílnou součástí dnešních výrobních požadavků a procesů. Výroba je na velmi vysoké technické a umělecké úrovni, která se může bez nadsázky rovnat jiným divadlům v Česku i zahraničí. Zaměstnanci jsou odborníky ve svých profesích, kteří řadu let drží tradičně vysokou uměleckou a technickou úroveň výrobků.
 
Zbrojířsko-šperkařská dílna; foto Martin Kusyn
Sklad kostýmů NDM; foto Martin Kusyn