Jmenování pověřence GDPR pro Národní divadlo moravskoslezské

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (viz GDPR-článek 37-39) jeho úkolem je nezávislé a nestranné plnění úkolů při ochraně osobních údajů v organizaci na základě své hluboké znalosti GDPR a svých dalších odborných znalostí a zkušeností v oblasti ochrany údajů a IT. Pověřenec je kontaktní osobou pro ÚOOÚ. Pověřenci nejsou ze strany organizace udíleny žádné konkrétní úkoly týkající se plnění jeho povinností dle GDPR, při zajišťování souladu činnosti organizace s GDPR. Pověřenec je přímo podřízen řediteli. 
V naší organizaci tuto funkci vykonává na základě smlouvy zřizovatele s externí firmou: advokátní kancelář Konečná & Zacha, s.r.o., sídlem Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 271 12 331). Jmenování pověřence učinilo NDM datem 30. 4. 2018 s účinností od 25. 5. 2018.
 
Dokumenty:
Informace o zpracování osobních údajů