Jmenování pověřence GDPR pro Národní divadlo moravskoslezské

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (viz GDPR-článek 37-39) – jeho úkolem je nezávislé a nestranné plnění úkolů při ochraně osobních údajů v organizaci na základě své hluboké znalosti GDPR a svých dalších odborných znalostí a zkušeností v oblasti ochrany údajů a IT. Pověřenec je kontaktní osobou pro ÚOOÚ. Pověřenci nejsou ze strany organizace udíleny žádné konkrétní úkoly týkající se plnění jeho povinností dle GDPR, při zajišťování souladu činnosti organizace s GDPR. Pověřenec je přímo podřízen řediteli. 
V naší organizaci tuto funkci vykonává na základě smlouvy zřizovatele s externí firmou: KLIMUS & PARTNERS s.r.o., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem. Odpovědnou osobou je Martin Krupa, tel. 724 356 825, email: krupa@ecmsystem.cz. Telefonická linka bude dostupná minimálně v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodiny.
 
Dokumenty:
Informace o zpracování osobních údajů