Jmenování pověřence GDPR pro Národní divadlo moravskoslezské

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (viz GDPR-článek 37-39) – jeho úkolem je nezávislé a nestranné plnění úkolů při ochraně osobních údajů v organizaci na základě své hluboké znalosti GDPR a svých dalších odborných znalostí a zkušeností v oblasti ochrany údajů a IT. Pověřenec je kontaktní osobou pro ÚOOÚ. Pověřenci nejsou ze strany organizace udíleny žádné konkrétní úkoly týkající se plnění jeho povinností dle GDPR, při zajišťování souladu činnosti organizace s GDPR. Pověřenec je přímo podřízen řediteli. 
 
Dovolujeme si Vás informovat,  že od 1. 1. 2022 vykonává činnost pověřence pro Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, společnost Moore Advisory CZ s.r.o.,  se sídlem Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8; zastoupená Jednatelem Ing. Radovanem Haukem. Osoba určená pro věcná jednání je Petr Štětka, tel. 734 647 701, mail: gdpr@moore-czech.cz
 
Dokumenty:
Informace o zpracování osobních údajů