RODINA 2018
13. prosince – 22. ledna 2019
 
Fotografie pěti studentů Institutu tvůrčí fotografie ukazovali různé aspekty současné rodiny na velmi osobních fotografiích z nejužšího rodinného kruhu. Katarzyna Hanusz-Oleksy se představila velmi expresivními autoportréty se svými malými dětmi, Marek Matuštík dlouhodobě fotil na fotografie syny a synovce ve věku mezi dětstvím a dospělostí, Marta Berens zachytila poslední výlet se svým nemocným otcem a s dcerou na Island, Jana Habalová na fotografiích ukázala život svého handicapovaného bratrance a Michaela Kročáková vyfotografovala svou rodinu ve scénách, v nichž se prolíná skutečnost s fantazií.
 
Výstava je realizovaná ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF SLU a za finanční podpory statutárního města Ostrava.
 
    Foto: Martin Kusyn