Operní sirény 23. – Martinů a surrealismus
3. dubna 2019 v 16 hodin v Knihovně města Ostravy– sál hudebního oddělení
 
    Foto: Martin Kusyn