ALENA ŠOURKOVÁ: POEZIE VŠEDNÍHO DNE
10. dubna 2019 v Divadle Jiřího Myrona
 
Fotografie nám s laskavým svolením zapůjčila dcera autorky Alena Bláhová (na fotografii č. 7 s manželem Václavem Bláhou uprostřed, zleva kurátor výstavy Oldřich Malachta a vpravo manažer výstav a publikací ITF Ondřej Durczak)
 
   
Fotografie z vernisáže poskytl
Institut tvůrčí fotografie.