V den oslav 28. října 2018 jsme při příležitosti 100 let založení Československa otevřeli zrekonstruovaný slavnostní sál.
 
Stylové historické prostory v prvním patře Divadla Jiřího Myrona s výhledem na katedrálu Božského Spasitele slouží koncertům, výstavám a společenským setkáním. Každou sezónu ponese sál jiné jméno, vždy jméno významného představitele ostravského kulturního a společenského života. Pro jubilejní stou sezónu byl vybrán Edmund Palkovský, který byl jedním ze zakladatelů spolku Národní dům v roce 1894 (dnes Divadlo Jiřího Myrona) a také prvního českého gymnázia v Matiční ulici v Ostravě.
 
►►NÁHLED VÝSTAVY◄◄
 
JUDr. Edmund Palkovský
(17. 10. 1858 Brušperk – 7. 4. 1930 Moravská Ostrava)
 
„Místo stavební posvěceno jest svatými skutky a slovy vlasteneckými, a nebude mezi námi nikoho, kdo by dopustil, aby místo toto svému účelu odňato bylo.“
 
Edmund Palkovský, vůdčí osobnost českého národního hnutí na Ostravsku na přelomu 19. a 20. století, se narodil do rodiny soukeníka a zemědělce v Brušperku. Absolvoval české Slovanské gymnázium v Olomouci, poté získal advokátní praxi v Hranicích na Moravě, v Přerově a v Brně, kde také složil soudcovskou zkoušku. Svou působnost v Ostravě zahájil roku 1890 otevřením první české advokátní kanceláře v Moravské Ostravě. Jako člen Matice ostravské bojoval za zřizování českých škol, výrazně přispěl například k založení prvního českého gymnázia na Matiční ulici v roce 1897. Jako místopředseda správní rady Českého akciového pivovaru na Fifejdách se zasloužil o založení pivovaru, rovněž inicioval výstavbu místní dráhy Ostrava–Brušperk. Aktivně se angažoval a podílel na činnosti mnoha ostravských organizací a spolků, byl předsedou místní skupiny Ústředního svazu českých průmyslníků, založil spolky Moravský klub a Národní dům, byl také zakladatelem a prvním starostou místního oddílu Sokola. Zasloužil se o založení Občanské záložny v Moravské Ostravě a jejích poboček v okolních obcích. V roce 1893 začal vydávat první český časopis v Moravské Ostravě, který vycházel pod názvem Ostravice až do roku 1897. Jeho dům na rohu Přívozské a Dvořákovy ulice navštívila celá řada osobností, například cestovatel a fotograf Enrique Stanko Vráz, politik a publicista František Ladislav Rieger či básník Jaroslav Vrchlický.
 
Edmund Palkovský byl jedním z hlavních iniciátorů a finančních sponzorů stavby Národního domu (dnes Divadlo Jiřího Myrona). Původní návrh na společnou divadelní budovu pro Čechy a Němce česká strana zamítla. Češi zastoupeni advokátem dr. Edmundem Palkovským a ing. Emanuelem Balcarem nevěřili v bezproblémovou spolupráci. Proto členové Občanské besedy na schůzi v listopadu roku 1891 rozhodli postavit vlastní ryze český Národní dům. Edmund Palkovský byl tím, kdo 27. června 1892 vykonal slavnostní výkop, a komu byly také 17. června 1894 symbolicky odevzdány klíče stavitelem Národního domu Františkem Jurečkem.