Umělecká rada Národního divadla moravskoslezského – poradní orgán ředitele divadla – byla oficiálně ustanovena 14. dubna 2011. Do umělecké rady NDM byly ředitelem divadla společně s šéfy jednotlivých souborů NDM osloveny osobnosti české kulturní veřejnosti, které pomohou reflektovat uměleckou a společenskou roli divadla jak v rámci města Ostravy a regionu, tak v kontextu celé ČR, komentovat umělecké směřování divadla a dále hledat společně s vedením divadla cesty, jak činnost NDM dále rozvíjet.
 
Nominovanými členy jsou zástupci ostravské a mimoostravské kulturní a odborné veřejnosti, jejichž profesní oblast zájmu je blízká žánrům uváděných v NDM a řízení kulturní instituce, a dále zástupci zřizovatele. Členství v umělecké radě je čestnou funkcí.