EVA KONSTANTINIDU (Ei): ŠVY
11. listopadu 2019 – 10. ledna 2020
 
Vernisáž výstavy se uskutečnila 11. listopadu 2019 v 18 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. Výstavní projekt je realizován ve spolupráci s kurátorem Martinem Mikoláškem.
 
Obrazy, které malířka Eva Konstantinidu (skrývající se často pod zkratkou EI) připravila pro Galerii současné malby v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě, navazují na její zájem o motiv zátiší, jenž v poslední době rozvíjí v rozličných variantách. Skladebná kompozice předmětů a přírodnin provází malířství po staletí. Nejde v ní přitom zdaleka jen o zachycení podoby zobrazovaného artefaktu či o malířský přepis senzuálních vlastností povrchu jednotlivin a jejich prostorových vztahů. Zátiší bývá tradičně spojováno s motivem „vanitas“ (latinsky – prázdnota, nicota) tematizujícím pomíjivost a marnost lidského života na obrazech často vyjadřovanou symboly plynutí času – přesýpacími hodinami, vadnoucími květinami nebo lebkou. Motiv lebky je tématem, ke kterému se EI v poslední době opakovaně vrací a zkoumá jeho fyzické i symbolické prolínání s motivem krajiny, s portréty či fragmenty lidského těla. Zajímá se přitom především o barevný vjem, jenž ovšem graduje směrem k celkovému symbolickému vyznění. Fakticita malby se tu pojí s holou přítomností tvarů obtěžkaných významy. Nic víc tu není. A právě proto je v této malbě všechno.
(mm)
 
Vernisáž výstavy:
    Foto Martin Kusyn
 
Fotogalerie obrazů:
Lebka (1) Lebka (2) Lebka (3)
Lebka (4) Lebka (5) Lebka (6)
   
Lebka (7)   Foto Martin Kusyn