MAREK NENUTIL: HISTORY OF VIOLENCE NO. 2
13. ledna – 8. března 2020 
 
Vernisáž výstavy se uskutečnila 13. ledna 2020 v 18 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. Výstavní projekt je realizován ve spolupráci s kurátorem Martinem Mikoláškem.
 
Zásadní zaujatost malbou je jedním z charakteristických znaků umělecké tvorby Marka Nenutila. Možná právě proto, že nemá žádné systematické malířské vzdělání, je jeho umělecký projev nehledaný, nespekulativní a direktivně upřímný. Malbě se věnuje už od mládí. Prošel i obdobím street artu, občas vytváří objekty, ale malovaný obraz v jeho tvorbě jednoznačně dominuje. Pracuje v cyklech, v nichž proměňuje náměty a variuje svůj výraz a experimentuje s technikou. Nechce být otrokem jednou nalezeného a ověřeného stylu, ale tendence k přímému atakování diváka zůstává pro jeho tvorbu typická. Ačkoli se často nechává inspirovat starými fotografiemi ze 40. a 50. let minulého století a v poslední době se zaměřuje na „nevinné dětské hry“, přepracovává tyto zdroje tak, aby skrze autorskou proměnu jejich vizuality mohl glosovat či komentovat problémy současného světa – od globální ekologické krize (tající ledovce) až po násilí, jež prosakuje do současnosti nejen skrze dějiny, ale i prostřednictvím masmédií a sociálních sítí a mění tak naše vlastní, individuálně zabarvené vnímání. Výstava v Galerii současné malby v Divadle Antonína Dvořáka navazuje na nedávnou výstavu Marka Nenutila v pražské Nové galerii.
(mm)
 
Vernisáž výstavy:
    Foto Martin Kusyn
 
Fotogalerie obrazů:
Another story
Dadada
High contrast
It was a very sunny day
Ofälie
The gold child
   
What makes a war story true
  Foto Martin Kusyn