Ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jsme pro vás připravili EXTRA novinku! Od června 2020 můžete navštívit výstavy nejen v Galerii současné malby v Divadle Antonína Dvořáka, ale nově také jejich virtuální provedení na webových stránkách www.ndm.cz pod záložkou NDM Extra.
 
Od této chvíle budeme všechny následující výstavy (a zpětně výstavy této sezóny) uvádět pravidelně i v on-line podobě. Ve spolupráci s vystavujícími umělci a kurátorem Martinem Mikoláškem vám tímto umožníme nejenom prohlédnout si výjimečná díla odkudkoliv budete chtít, ale navíc je budeme dle možností doplňovat o audiokomentáře samotných autorů! Věříme, že vás tato novinka potěší.
 
Už teď si můžete virtuálně prohlédnout obrazy Jiřího Siebera, Ei, Marka Nenutila či Adély Janské. Vzhledem k tomu, že právě výstava poslední zmíněné autorky byla v Divadle Antonína Dvořáka z důvodu mimořádných opatření přístupná jen pár dní, můžeme určitě prozradit, že si společné uvedení jejích dalších obrazů dopřejeme i v sezóně příští. Sledujte tedy naše webové stránky a sociální sítě, kde vás budeme o zpřístupnění následujících výstav postupně informovat.