PÁTEK 18.30 hodin

Celkem 8 titulů / jen Divadlo Antonína Dvořáka (DAD) 3 tituly, jen Divadlo Jiřího Myrona (DJM) 5 titulů
 
Předplatné je možno zakoupit:
● do obou divadel (DAD + DJM) – konečná cena předplatného je dána součtem cen předplatného v obou divadelních budovách podle vlastního výběru
● samostatně jen do Divadla Antonína Dvořáka
● samostatně jen do Divadla Jiřího Myrona
 
DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA
DIVADLO JIŘÍHO MYRONA
Maškarní ples (opera)
Květiny pro paní Harrisovou (muzikál)
Zásnuby ve snu (opera) Harpagon je lakomec? (muzikál)
Češky krásné, Češky mé! (činohra)

Korzár (balet)
  Mahlerovy vzpomínky (balet)
   
CENA / DAD CENA / DJM
od 720 Kč od 1.305 Kč
CENA KOMPLETNÍ PŘEDPLATITELSKÉ SKUPINY IV. / OBĚ DIVADLA
od 2.025 Kč
Změna programu a termínů vyhrazena!