AKCE ATELIÉRU K INSCENACÍM NDM

Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy
V lednu měla premiéru inscenace činohry NDM Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy, inspirovaná stejnojmenným románem spisovatele Oty Filipa. Pro režiséra Janusze Klimszu román zdramatizoval Tomáš Vůjtek. Jde o román, který má pro Ostravu, potažmo pro celý region, zásadní význam. Zobrazuje v podstatě celé dějiny dvacátého století na pozadí historie fotbalového klubu SK Slezská Ostrava.  
Ateliér NDM při této příležitosti připravil několik doprovodných akcí, na něž přizval literární vědce z Ostravské univerzity, dokumentaristy České televize i tvůrce inscenace. 
 

BESEDA O LOJZKOVI LAPÁČKOVI
16. prosince od 16 hodin ve slavnostním sále Josefa Kobra (Divadlo Jiřího Myrona)

Beseda s profesory z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, zabývajícími se literárním odkazem spisovatele Oty Filipa a s dokumentaristy České televize Ostrava, kteří o něm natočili dokumentární film. Připomněli jsme postavení románu Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy v kontextu spisovatelova díla a ukázali jsme, jaký obraz Ostravy Ota Filip ve svém románu vytváří, jaká místa zobrazuje (fotbalový stadion, kolonie aj.) a na co klade zvláštní důraz (mnohonárodnostní charakter Ostravy). Pozornost byla věnována také televiznímu seriálu, který na základě románu vznikl v ostravském televizním studiu v roce 1994. Součástí besedy byla projekce vybraných částí dokumentu Dvacáté století Oty Filipa.

Účinkovali: prof. Mgr. Jan Malura, PhD. a prof. PaedDr. Iva Málková, PhD. (Katedra české literatury a literární vědy a Centrum regionálních studií, Filozofická fakulta Ostravské univerzity), Helena Dohnalová (redaktorka, dramaturgyně a scenáristka České televize Ostrava) a další.

 

 
Doprovodný program k inscenaci Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy probíhá za podpory Statutárního města Ostrava, Ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje. Děkujeme!