SPOLUPRÁCE S NORSKOU STÁTNÍ OPEROU A BALETEM
8.10.2019
Ve dnech 3.–6. 10. navštívili ředitel NDM Jiří Nekvasil a šéfka baletu Lenka Dřímalová Norskou státní operu a balet za účelem bilaterálního setkání, které bylo podpořeno Fondy EHP v programu Kultura.
 
Účelem této společné schůzky bylo dojednat budoucí spolupráci baletu NDM s norským choreografem Jo Strømgrenem (interní choreograf NNO&B). V roce 2021 vznikne pod jeho vedením v Národním divadle moravskoslezském zcela nová choreografie, kterou následně přijedeme představit norskému publiku právě v NNO&B.
 
Choreograf NNO&B Jo Stromgren a ředitel NDM Jiří Nekvasil Ředitelka opery NNO&B Annilese Miskimmon a ředitel NDM Jiří Nekvasil
Ředitel NDM Jiří Nekvasil a produkční baletu NNO&B Mimi Cejka  Technický šéf NNO&B Karl Hanseth a ředitel NDM Jiří Nekvasil
 
Propojení těchto dvou divadel skýtá mnoho dalších možností ke spolupráci, a to třeba i se souborem opery (např. formou workshopů, prezentací, vzájemných pozvání na vlastní festivaly a galavečery), proto využilo vedení NDM výzvy Fondů EHP a zrealizovalo pod úspěšným grantem dvoudenní setkání, kde si obě strany mohly společně přednést vzájemné možnosti (a to i technické, personální, dramaturgické aj.). Grant umožnil získat jasnou představu o rozsahu budoucího partnerství, a proto můžeme v příštím roce zažádat v hlavní výzvě Fondů EHP o grant pro kulturně zaměřenou bilaterální spolupráci právě s nejvýznamnějším norským divadlem.
 
NNO&B NNO&B
NNO&B Ředitel NDM Jiří Nekvasil a ředitel NNO&B Geir Bergkastet
 
Během návštěvy mělo vedení NDM možnost si prohlédnout prostory a zázemí NNO&B, vč. technického vybavení, a svůj dvoudenní program zakončit pozváním na premiéru opery Rigoletto v režii Ole Anders Tandberg a pod taktovkou Keri-Lynn Wlson. Na premiéře přivítal Jiřího Nekvasila a Lenku Dřímalovou také generální ředitel Geir Bergkastetb.
Za podpory
Foto Lenka Dřímalová