VZLETY A PÁDY – TANEC ZA HRANICÍ SNŮ...
BALET / 31.12.2019
Představení VZLETY A PÁDY s choreografií Křídla z vosku jednoho z nejslavnějších choreografů světa Jiřího Kyliána vás jistě bude v novém roce inspirovat... Tančíme o hrdinství Ikara, o letech za světlem...
 
V Ostravě se můžeme pochlubit tím, že Jiří Kylián s námi spolupracuje v posledních letech již potřetí. Ale není to jenom proslulost a mimořádná kvalita díla slavného choreografa, co nás přivedlo na myšlenku pozvat jej opět ke spolupráci, nýbrž také samotné téma, jímž se Kylián zabývá. Jiří Kylián pojal svá Křídla z vosku inspirovaná starověkým příběhem Ikarovým jako hlubokou metaforu našeho každodenního života, jeho všedních problémů i skryté velikosti. Můžeme ji chápat jako osobní výpověď umělce, jenž byl politickými okolnostmi přinucen strávit dlouhá léta mimo domov, ale také jako obecný obraz lidské bytosti, která se ocitá na nebezpečné cestě, v situaci, kdy musí správně odhadnout své možnosti.
 
 
Také další dílo Útěk obra / Humpback Runner Jiřího Pokorného pracuje s tématem odvážné, obtížné i nebezpečné lidské cesty. Sám autor dokonce své téma vnímá ve velmi konkrétním významu, když přiznává, že se delší dobu zabýval problémem migrace a hledal možnosti, jak by je zpracoval svým vlastním autorským způsobem.
 

Ani v další části večera se od tématu cesty životem nevzdálíme. Tentokrát, v choreografii Alice tvůrců Denise Untily a Michelle Yamamoto, má tato cesta zcela specifickou podobu spojenou s fantaskní estetikou slavné Carrollovy Alenky v říši divů. Dramatická vize snového světa se nevyhýbá ani temným tónům a také zde se inscenace podle Untilových vlastních slov vztahuje k prožitkům spojeným s jeho
vlastní životní cestou.
 

Tři umělci, tři choreografové se tak v rámci jedné inscenace potkávají v tématu, které hýbe světem!     (ld, foto Martin Straka)
 
Nenechte si ujít poslední dvě uvedení 7. a 8. ledna vždy v 18.30 hodin v Divadle Jiřího Myrona ►KOUPIT VSTUPENKY