LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ATELIÉRU PŘI NDM PRO DĚTI aneb HLEDÁME PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM
20.4.2020

Nouzový stav nedovoluje Ateliéru pro divadelní vzdělávání při NDM setkávat se při společných tvořivých činnostech s dětmi a mládeží, ale jeho lektorky věří, že izolace může být tvořivě podnětná. „Ostatně spisovatelé a básníci se do izolace zavírají naprosto dobrovolně, aby měli klid a nikdo a nic jim nerušilo jejich inspiraci. Zkusme si z nich tedy vzít příklad a vžít se během karantény do jejich kůže! Vyhlašujeme proto tvořivou karanténní literární soutěž pro děti a mládež,“ vyzývá vedoucí lektorka Vladimíra Dvořáková a doufá, že rodiče svým dětem (a pedagogové svým žákům na dálku) informace předají a povzbudí je k tvořivé práci. Odměny budou – jak jinak – divadelní: vstupenky nebo poukázky na speciální zážitkové akce Ateliéru při NDM spojené s konkrétními představeními.