ZÁZNAM INSCENACE KONEC MASOPUSTU
ČINOHRA / 11.1.2021
Podívejte se na záznam oceňované inscenace hry Josefa Topola KONEC MASOPUSTU. Záznam vysíláme jako poctu Marku Pivovarovi, který inscenaci v roce 2010 připravil dramaturgicky, režii měl Janusz Klimsza.
 
 
Děj nás zavádí na do malé české vesnice v padesátých letech dvacátého století. Kolektivizace venkova je již téměř završena, velcí sedláci byli dávno označeni za kulaky a posláni do uranových dolů či alespoň vystěhováni, se zabaveným majetkem hospodaří družstva. Jen tu a tam nějaký tvrdošíjný malý hospodář odmítá majetek „dobrovolně“ vydat a vstoupit do družstva. Jedním z nich je i František Král, který hospodaří se svými dvěma dětmi. Blíží se jaro, končí masopust, a přestože tradiční vazby a vztahy, po staletí budované, se již nějaký čas drolí, konec masopustu musí proběhnout se vší parádou, tedy průvodem maškar a závěrečnou tancovačkou. A právě do půldne poslední masopustní soboty Josef Topol děj hry vřadil. Životy pestré škály postav se tu prolínají, dramaticky na sebe narážejí. A díky maskám mohou vystupovat anonymně a nepoznaně. Právě scény maškarního dovádění dodávají této hře její básnivý přízvuk. Jednání všech postav je v ní vylíčeno s nesmírnou chápavostí a velkorysostí. Topol, podobně jako mnozí jiní velcí spisovatelé, totiž dobře ví, že v lidském životě není nikdy nic jednoznačné...
 
Foto Radovan Šťastný
 
Hrají David Viktora, Lada Bělašková, Vladimír Čapka, František Večeřa, Renáta Klemensová, Veronika Forejtová, Robert Urban, Miroslav Rataj, Tomáš Jirman, Petr Houska, Jan Kovář, Robert Finta, Pavlína Kafková, Jiří Sedláček a další.