KONEC MASOPUSTU

Josef Topol

Premiéra 4.11.2010, 18:30 - Divadlo Jiřího Myrona

Lidská duše a česká vesnice v dramatických padesátých letech. Inscenace získala druhé místo na patnáctém ročníku festivalu OST-RA-VAR.

Řekne-li se umělec Topol, vzpomenou si mladší z nás na spisovatele Jáchyma nebo na vůdčí osobnost kapely Psí vojáci Filipa. My se vracíme k velkému dílu jejich otce, dramatika Josefa. Začínal po válce u E. F. Buriana, značné proslulosti se dočkal během spolupráce s režisérem Otomarem Krejčou. Poté, co podepsal Chartu 77, se stal režimu nepohodlným a pracovat mohl jen v dělnických profesích. Hra Konec masopustu byla napsána v roce 1963 a Topol na pozadí osudů členů jednoho rodu vykresluje dopady kolektivizace venkova na osudy lidí i charakter přírody: meze jsou rozorávány, tradiční vazby mezi lidmi berou zasvé, k moci se dostávají ti, kdo v příštích desetiletích povedou hospodářství k pomalému zmaru… Hra byla kritikou označena za jedno z nejlepších básnických dramat dvacátého století: střídají se v něm reálné obrazy života soudobé vesnice se světem divadelní fantazie v podobě masopustního reje, tradičního lidového obřadu, v jehož rámci se přechodně obracejí zajeté stereotypy. Topol konfrontuje mýtus s realitou, vesnici idylickou a idealizovanou s vesnicí skutečnou, plnou dřímajících i otevřených konfliktů, předsudků, temných vášní i pudů. Nic zde není černobílé, téměř každý chybuje a mýlí se.

  Články    Video     Audio


Konec masopustu v provedení ostravské činohry NDM je velkou jevištní freskou
...
(L. Vrchovský: Moravskoslezský deník, 8. 11. 2010, s. 7)

Hra Konec masopustu byla dobrá volba činohry Národního divadla moravskoslezského...
(Veronika Štefanová: A2, 5. 1. 2011, s. 15)

Klimszova inscenace je pokorná k autorově textu
...
(Tatjana Lazorčáková: Divadelní noviny, 25. 1. 2011, s. 5)

Nezavírejme oči, neboť čisté hvězdy nikdy nevyjdou.
..
(Jiří P. Kříž: Právo, 12. 11. 2010, s. 11)

 
Oficiální videospot
 
Oficiální audiospot

 

Představení

Inscenace není na repertoáru.

Fotografie z představení

David Viktora (Král), Pavlína Kafková (Anežka (jedna z maškar)), Petr Houska (Mladík (Husar)), Jiří Sedláček (Maškary)
Foto: Radovan Šťastný
Petr Houska (Mladík (Husar)), David Viktora (Král)
Foto: Radovan Šťastný
František Večeřa (Smrťák), Robert Urban (Rafael)
Foto: Radovan Šťastný
David Viktora (Král), Jan Kovář (Jindřich), Petr Houska (Mladík (Husar))
Foto: Radovan Šťastný
Jan Kovář (Jindřich), Petr Houska (Mladík (Husar))
Foto: Radovan Šťastný
David Viktora (Král), Vladimír Čapka (Cihlář), František Večeřa (Smrťák)
Foto: Radovan Šťastný
David Viktora (Král), Veronika Forejtová (Paní Pražka), Vladimír Čapka (Cihlář), Robert Urban (Rafael)
Foto: Radovan Šťastný
Tomáš Jirman (Tajemník), Miroslav Rataj (Předseda)
Foto: Radovan Šťastný
Lada Bělašková (Marie), Robert Urban (Rafael)
Foto: Radovan Šťastný
Lada Bělašková (Marie), Petr Houska (Mladík (Husar))
Foto: Radovan Šťastný
Robert Urban (Rafael), Veronika Forejtová (Paní Pražka)
Foto: Radovan Šťastný
David Viktora (Král), Vladimír Čapka (Cihlář), František Večeřa (Smrťák)
Foto: Radovan Šťastný
Lada Bělašková (Marie), David Viktora (Král)
Foto: Radovan Šťastný
David Viktora (Král), Jan Kovář (Jindřich)
Foto: Radovan Šťastný
František Večeřa (Smrťák), Tomáš Jirman (Tajemník)
Foto: Radovan Šťastný
David Viktora (Král), Jan Kovář (Jindřich), Lada Bělašková (Marie), Robert Finta (Petr), Tomáš Jirman (Tajemník), Robert Urban (Rafael), Miroslav Rataj (Předseda)
Foto: Radovan Šťastný
David Viktora (Král)
Foto: Radovan Šťastný
David Viktora (Král), Petr Houska (Mladík (Husar)), Jiří Sedláček (Maškary), Pavlína Kafková (Anežka (jedna z maškar))
Foto: Radovan Šťastný
David Viktora (Král), Vladimír Čapka (Cihlář), Veronika Forejtová (Paní Pražka), Jan Kovář (Jindřich), Petr Houska (Mladík (Husar)), Jiří Sedláček (Maškary), Pavlína Kafková (Anežka (jedna z maškar))
Foto: Radovan Šťastný
David Viktora (Král), Jan Kovář (Jindřich), Lada Bělašková (Marie), Robert Finta (Petr), Robert Urban (Rafael), Tomáš Jirman (Tajemník), Miroslav Rataj (Předseda)
Foto: Radovan Šťastný
Tomáš Jirman (Tajemník), Vladimír Čapka (Cihlář), Petr Houska (Mladík (Husar)), Miroslav Rataj (Předseda)
Foto: Radovan Šťastný
Robert Urban (Rafael), Lada Bělašková (Marie), Petr Houska (Mladík (Husar))
Foto: Radovan Šťastný
Robert Urban (Rafael), František Večeřa (Smrťák), Renáta Klemensová (Věra), Lada Bělašková (Marie)
Foto: Radovan Šťastný
Vladimír Čapka (Cihlář), František Večeřa (Smrťák), David Viktora (Král), Jan Kovář (Jindřich)
Foto: Radovan Šťastný
David Viktora (Král), Jan Kovář (Jindřich), Petr Houska (Mladík (Husar))
Foto: Radovan Šťastný
Lada Bělašková (Marie), Renáta Klemensová (Věra)
Foto: Radovan Šťastný

Audio-video ukázky