OST-RA-VAR 2023 

 
Aktuální dění sledujte na FB OST-RA-VAR
https://festivalostravar.cz
 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy

HISTORIE FESTIVALU OST-RA-VAR

Festival v roce 1997 založili režiséři Juraj Deák a Radovan Lipus a dramaturgové Marek Pivovar a Alice Taussiková. V nultém ročníku nesl pojmenování Festival ostravských divadel, od roku 1999 probíhal pod názvem Festival ostravských činoherních divadel, název OST-RA-VAR, odkazující k tradičnímu ostravskému pivu a zároveň evokující intenzivní divadelní vření, byl poprvé použit v roce 2000. Akci pořádá činohra Národního divadla moravskoslezského ve spolupráci s Komorní scénou Aréna, Divadlem Petra Bezruče a dalšími spřátelenými subjekty. Do roku 2012 se OST-RA-VARu také pravidelně účastnilo Divadlo loutek Ostrava, které se počínaje rokem 2013 rozhodlo na vlastní přání přehlídku opustit.
 
Festival ostravských činoherních divadel vytváří prostor pro kritickou reflexi současného divadla. Je určen českým, slovenským i polským divadelním pedagogům, kritikům a teoretikům, kulturním redaktorům a divadelníkům, stejně jako studentům vysokých divadelních škol (praktických i teoretických) – tedy všem těm, kdo mají divadlo jako hlavní náplň pracovní či studijní. Smyslem OST-RA-VARu je v několika dnech nabídnout reprezentativní průřez tvorbou ostravských profesionálních činoherních souborů daného roku (14–16 inscenací). Stěžejní část festivalu tvoří rozborové semináře, na kterých vždy dvojice zkušený kritik – student rozebere zhlédnutou inscenaci a tyto kritické rozbory jsou vstupem k následným diskusím všech účastníků. Jedná se o jediný festival svého druhu v České republice, který se zařadil mezi renomované tuzemské divadelní události.
 
Výroční almanach festivalu 1997–2016
 
UPLYNULÉ ROČNÍKY 
Všechny informace o jednotlivých ročnících včetně fotografií, ohlasů v tisku, programu a zpravodajů (jsou-li k dispozici) najdete rovněž níže: