Festival ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR
 
OST-RA-VAR je divadelní přehlídkou, která v několika dnech představuje reprezentativní průřez tvorbou ostravských divadel za poslední rok. Festival je určen výhradně profesionálním divadelním teoretikům i praktikům, stejně jako studentům vysokých divadelních škol (praktických i teoretických oborů). Na základě výjimečného spojení profesionálů a studentů při společné reflexi zhlédnutých inscenací pak během festivalu vzniká jedinečný prostor, v němž dochází ke sdílení podnětných myšlenek o divadle a k rozvíjení úvah nad ním.
 
XXVI. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR se uskuteční v termínu od 27. listopadu do 1. prosince 2024. 
HISTORIE FESTIVALU

Festival v roce 1997 založili režiséři Juraj Deák a Radovan Lipus a dramaturgové Marek Pivovar a Alice Taussiková. V nultém ročníku nesl pojmenování Festival ostravských divadel, od roku 1999 probíhal pod názvem Festival ostravských činoherních divadel, název OST-RA-VAR, odkazující k tradičnímu ostravskému pivu a zároveň evokující intenzivní divadelní vření, byl poprvé použit v roce 2000. Akci pořádá činohra Národního divadla moravskoslezského ve spolupráci s Komorní scénou Aréna, Divadlem Petra Bezruče a dalšími spřátelenými subjekty.
 
Festival ostravských činoherních divadel vytváří prostor pro kritickou reflexi současného divadla. Je určen českým, slovenským i polským divadelním pedagogům, kritikům a teoretikům, kulturním redaktorům a divadelníkům, stejně jako studentům vysokých divadelních škol (praktických i teoretických) – tedy všem těm, kdo mají divadlo jako hlavní náplň pracovní či studijní. Smyslem OST-RA-VARu je v několika dnech nabídnout reprezentativní průřez tvorbou ostravských profesionálních činoherních souborů daného roku (14–16 inscenací). Stěžejní část festivalu tvoří rozborové semináře, na kterých vždy dvojice zkušený kritik – student rozebere zhlédnutou inscenaci a tyto kritické rozbory jsou vstupem k následným diskusím všech účastníků. Jedná se o jediný festival svého druhu v České republice, který se zařadil mezi renomované tuzemské divadelní události.

Festival OST-RA-VAR finančně podporují statutární město Ostrava a Ministerstvo kultury České republiky


 
ALMANACH OST-RA-VAR
Výroční almanach festivalu 1997–2016
 
UPLYNULÉ ROČNÍKY 
Všechny informace o jednotlivých ročnících včetně fotografií, ohlasů v tisku, programu a zpravodajů (jsou-li k dispozici) najdete rovněž níže: