EVA DŘÍZGOVÁ-JIRUŠOVÁ PŘIPRAVILA KONCERT SE SVÝMI ŽAČKAMI
19.3.2021
NDM pořádá 22. března ve spolupráci s agenturou Presto on-line pěvecký koncert sólistky opery NDM Evy Dřízgové-Jirušové, která si přizve své žačky – Patricii Janečkovou, Karolínu Levkovou a Kláru Hlúškovou.
 
 
Velmi cenní jsou pedagogové, kteří se snaží své žáky vést a pomáhat jim v uplatnění. Eva Dřízgová-Jirušová měla a má ve své pěvecké třídě talenty, kteří jdou v jejích šlépějích. Pro diváky NDM připravily společný koncert, který nabídne NDM ve spolupráci s Uměleckou agenturou Presto on-line.
 
Klavírní spolupráce Michal Bárta
 
Program:
Vítězslav Novák: Melancholické písně o lásce
Gioacchino Rossini: La pastorela delle Alpi; L’orgia; La danza tarantela
Eugen Suchoň: Kúcanské piesne
Petr Iljič Čajkovskij: Otčevo; Zabyť tak skoro; Serenada; Ja li v pole daně travuška byla
Giacomo Puccini: La Bohème – árie Mimi Donde lieta usci
Guiseppe Verdi: Un ballo in maschera – árie Oscara Saper vorreste; Volta la terrea
Petr Iljič Čajkovskij: Eugen Oněgin – dopisová scéna Taťány
 
Program můžete slyšet v rámci on-line koncertu ze slavnostního sálu Divadla Jiřího Myrona 22. března od 18.30 hodin.
 
 
Koncert se koná ve spolupráci s Uměleckou agenturou Presto. Koncerty Cyklu komorních koncertů zaštítili svým jménem náměstek hejtmana pan Lukáš Curylo a náměstek primátora pan Zbyněk Pražák.