SVĚTLO PROCHÁZÍ TMOU... SOLIDARITA, ODPOVĚDNOST, LIDSKÉ HODNOTY
23.2.2023
Divadla v České republice vyjadřují podporu Ukrajině a připomínají rok od začátku války. Před rokem vyzvala Asociace profesionálních divadel ČR všechna česká divadla, kulturní, veřejné a státní instituce k podpoře nedotknutelnosti území států vyvěšením ukrajinských vlajek.
 
„V pátek 24. února uplyne rok od neomluvitelné ruské vojenské agrese na nezávislou Ukrajinu! Brutalita, která se nezastaví ani před kulturními hodnotami, ani před nevinným civilním obyvatelstvem. Zlo imperialistického Ruska naplno ukazuje svou pravou tvář. Zlo, arogance, manipulace, nenávist. Tma a hrůza temnoty! Nadějí je světlo! Světlo prochází tmou! Světlo je Světlo a Tma je Tma! Je výzvou pro Evropu, aby byla tím světlem. Světlem demokracie a kulturnosti. V této nelehké, zmatené době, která dává tolik prostoru nenávisti, lži a falešným prorokům. A my v ní před Vás předstupujeme s naším divadelním konáním. Předstupujeme před Vás s vírou v obrodnou sílu umění a divadla! S vírou ve svobodu fantazie a imaginace. S výzvou společně otevřít své oči, uši, mysl a srdce! A naší společnou radostí buďtež naše nová vzájemná divadelní setkávání. Setkání s krásou. S krásou pohybu, hudby, zpěvu, rozličných příběhů, rozličných žánrů. S krásou jako nadějí, s krásou jako radostí, s krásou jako katarzí, s krásou jako cestou za opravdovostí a pravdou!" V úctě Jiří Nekvasil
 
Foto Martin Kusyn
Dne 16. března 2022 ruské ozbrojené síly bombardovaly Doněcké oblastní činoherní divadlo v Mariupolu na Ukrajině, které sloužilo jako protiletecký kryt během obléhání Mariupolu a během útoku poskytovalo útočiště až 1200 civilistům. Přestože bylo divadlo výrazně a nezpochybnitelně označeno obrovským nápisem "DĚTI", nezabránilo to ruským vojákům v útoku... Událostí „Světlo pro Mariupol" jsme vyslali dva vzkazy. Jeden symbolický přímo do obléhaného a bombardovaného města: Myslíme na vás! A druhý nám a zejména našim politickým představitelům: Zachraňme Mariupol, hledejme usilovně způsob pomoci tamním lidem! V úterý večer 22. března 2022 jsme společně před Divadlem Antonína Dvořáka zapalovali svíčky. Ze svíček jsme vytvořili velký svítící nápis "ДЕТИ", což znamená rusky "děti", který měl ochránit úkryt pod divadlem v Mariupolu.