INSPIRATIVNÍ VÝSTAVY V GALERII SOUČASNÉ MALBY A GALERII OPERA!
18.9.2023
V rámci NDM EXTRA jsou ve výstavních prostorách budov Národního divadla moravskoslezského realizovány pravidelné výstavy. Ve foyer Divadla Jiřího Myrona se nachází Galerie Opera, v Divadle Antonína Dvořáka Galerie současné malby, která si od svého vzniku v roce 2013 našla pevné místo ve výtvarném výstavním umění.

V Galerii současné malby v Divadle Antonína Dvořáka Vás ve středu 20. září 2023 od 17 hodin zveme na vernisáž výstavy Kateřiny Barabášové s názvem DO OČÍ BIJÍCÍ. Jak v anotaci mj. napsal kurátor Martin Mikolášek: „Svá plátna autorka maluje převážně technikou akrylové malby, někdy využívá i techniku oleje, jindy zase obě kombinuje. Její obrazy jsou typické skicovitostí podání a přímočarostí vyjadřování. Motivy zvířat, rostlin a věcí chvatně načrtává na plátna a nechává je působit v jejich „nahozenosti" a nedokončenosti. Pro racionální kontrolu, promyšlený kompoziční rozvrh, dotahování detailů a sofistikované vrstvení odkazů zde není místo. Důležitá je především rychlost a bezprostřednost vyjádření. Jenom díky ní mohou vznikat poutavá náhodná setkání a nečekané spoje nabité silným surreálně poetickým nábojem. Prostřednictvím zvolených motivů autorka formuluje kritické glosy k aktuální úrovni mezilidských vztahů, utrpení, násilí, ale i předsudkům a narůstající vyprázdněnosti lidské komunikace, stejně jako k environmentálnímu ohrožení. Souběžně s tím ale na povrch pláten vyplouvají i autorčina ryze osobní témata - rodinná traumata, vzpomínky z dětství, nepojmenované strachy." Výstavu si diváci mohou prohlédnout do 13. listopadu 2023.
 
V Galerii Opera v Divadle Jiřího Myrona od začátku září probíhá výstava umělkyně Iwony Germanek s názvem RŮŽOVÁ NEEXISTUJE. Autorka fotograficky zachytila terapii vlastní dcery, kterou provázelo i vytváření autoportrétů. Boj matky o dítě a boj dítěte s nemocí je na těchto snímcích zvláště dojemný. Při prohlížení výstavy vidíme barvy nemoci černou a šedou, přes které místa začíná prosvítat i růžová. Je to barva měnícího se zdravotního stavu dcery, kdy terapie začíná pomáhat. Výstavu pořádá Národní divadlo moravskoslezské a Institut tvůrčí fotografe FPF Slezské univerzity v Opavě. Výstava potrvá do 4. října 2023.
 
Výstavy v obou galeriích jsou přístupné vždy hodinu před představením a jsou pro návštěvníky zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu!