BRANIBOŘI V ČECHÁCH – SMETANOVA PRVNÍ OPERA OPĚT V NDM aneb FINÁLE PŘÍPRAV SMETANOVSKÉHO OPERNÍHO CYKLU OSTRAVA 2024
19.2.2024
Poslední obnovenou operní premiérou před zahájením Smetanovského operního cyklu Ostrava 2024 budou 22. února v Národním divadle moravskoslezském Braniboři v Čechách. Historická zpěvohra o třech aktech z roku 1863 (s premiérou roku 1866) je první Mistrovou operou a vznikla pro tehdejší sou-těž o nejlepší českou operu. Slavnostním představením této opery Bedřicha Smetany (1824–1884) za-čne pak 2. března a 4. května každý z bloků cyklu, v němž ostravské divadlo uvede v devíti po sobě jdoucích dnech osm skladatelových dokončených oper.