Inscenační tým - Sezóna:
JEJÍ PASTORKYŇADirigent
JEJÍ PASTORKYŇADirigent
JEJÍ PASTORKYŇADirigent
JEJÍ PASTORKYŇADirigent
JEJÍ PASTORKYŇADirigent
JEJÍ PASTORKYŇADirigent
JEJÍ PASTORKYŇADirigent
JEJÍ PASTORKYŇADirigent
A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA (MODROVOUSŮV HRAD)Dirigent
CAVALLERIA RUSTICANA (SEDLÁK KAVALÍR)Dirigent
GIOVANNA D´ARCODirigent
A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA (MODROVOUSŮV HRAD)Dirigent
CAVALLERIA RUSTICANA (SEDLÁK KAVALÍR)Dirigent
GIOVANNA D´ARCODirigent
GIOVANNA D´ARCODirigent
KNÍŽE IGORDirigent
GIOVANNA D´ARCODirigent

Obsazení - Sezóna:
GIOVANNA D´ARCODirigent
GIOVANNA D´ARCODirigent