Obsazení - Sezóna:
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCHTanec
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCHTanec
Fotografie - Sezóna:
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCH
Michaela Králiková (Tanec), Katarína Matúšová (Tanec), Veronika Rovná (Contessa, hraběnka Bandiera), Michal Toman (Tanec), Jana Ryšlavá (Tanec)
Foto: Martin Popelář