Inscenační tým - Sezóna:
ŽEBRÁCKÁ OPERAHudba
ŽEBRÁCKÁ OPERAHudba
KREJCAROVÁ OPERAHudba