Obsazení - Sezóna:
DONAHA! (Hole dupy)Mario Strip Steron, striptér
DONAHA! (Hole dupy)Mario Strip Steron, striptér
DONAHA! (Hole dupy)Mario Strip Steron, striptér
DONAHA! (Hole dupy)Mario Strip Steron, striptér
DONAHA! (Hole dupy)Mario Strip Steron, striptér
DONAHA! (Hole dupy)Mario Strip Steron, striptér
DONAHA! (Hole dupy)Mario Strip Steron, striptér
DONAHA! (Hole dupy)Mario Strip Steron, striptér
QUO VADISURSUS
DONAHA! (Hole dupy)Mario Strip Steron, striptér
QUO VADISURSUS
DONAHA! (Hole dupy)Mario Strip Steron, striptér
QUO VADISURSUS
DONAHA! (Hole dupy)Mario Strip Steron, striptér
DONAHA! (Hole dupy)Mario Strip Steron, striptér
DONAHA! (Hole dupy)Mario Strip Steron, striptér
Fotografie - Sezóna:
QUO VADIS
Lucie Končoková (LÝGIE), Ivan Dejmal (VINICIUS), Rocky (URSUS)
Foto: Radovan Šťastný
DONAHA! (Hole dupy)
Rocky (Mario Strip Steron, striptér)
Foto: Radovan Šťastný