Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v malířském atelieru profesora Františka Jiroudka. V osmdesátých letech 20. století se aktivně účastnil výstav nové malby. Byl zahrnut do výstav kurátorovaných manželi Ševčíkovými, mapujícími českou postmodernu.

Vystavoval na mnohých místech, včetně Špálovy galerie v Praze v roce 1993. Je kmenovým autorem galerie Via Art v Praze. Svými díly je zastoupen v Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy, Moravské galerii v Brně, Severomoravské galerii v Ostravě a dalších galeriích. Je zastoupen v soukromých sbírkách významných sběratelů.

V roce 2004 se habilitoval na Akademii výtvarných umění v Praze prezentací své tvorby a přednáškou na téma K problematice malby dnes a Odlišný způsob mužského a ženského vnímání, myšlení a tvoření promítnutý do výuky. V současnosti působí jako docent, vedoucí atelieru malby na Fakultě umění Ostravské univerzity.