Obsazení - Sezóna:
PANÍ PREZIDENTOVÁGobeta, zpěvačka z divadla Scala
HASANAGINICAHasanaginica
MARYŠAMaryša, jejich dcera
PÁNI NA VSILucina, jeho dcera
PANÍ PREZIDENTOVÁGobeta, zpěvačka z divadla Scala
PYGMALIONPaní Higginsová
VĚJÍŘ LADY WINDERMEEROVÉPaní Erlynneová
ŽENA LEGIONÁŘOVAKáťa, jeho dcera