Inscenační tým - Sezóna:
OHŇOSTROJAutor písňových textů
OHŇOSTROJAutor písňových textů
OSTROV SNŮLibreto
Autor písňových textů
CUDNÁ ZUZANALibreto
PRO JEDNU NOC LÁSKYAutor písňových textů
U BÍLÉHO KONÍČKAAutor písňových textů
Hudební úprava