Inscenační tým - Sezóna:
RURScéna

Fotografie - Sezóna:
RUR
Jindřich Dušek
Foto: František Krasl