Inscenační tým - Sezóna:
KDYŽ JE V ŘÍMĚ NEDĚLEAutor písňových textů
SVATBA NA BISTRICIAutor písňových textů