Inscenační tým - Sezóna:
OTHELLOLibreto
SŮL NAD ZLATOLibreto
Hudba

Fotografie - Sezóna:
MISTŘI PĚVCI NORIMBERŠTÍ
Jan Hanuš (Vít Pogner, zlatník), Jiří Zahradníček (Walter Stolzing, mladý rytíř), Jitka Kovaříková (Eva, Pognerova dcera)
Foto: František Krasl