Inscenační tým - Sezóna:
CHLÉB, SÝR A LISTONOŠText sleduje
SVATBA KREČINSKÉHOText sleduje
TŘETÍ PŘÁNÍText sleduje
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉText sleduje
ZE ŽIVOTA HMYZUText sleduje
FIGAROVA SVATBAText sleduje
LEŽ MÁ DLOUHÉ NOHYText sleduje
OHNIVÝ MOSTText sleduje
SMRT MATKY JUGOVIČŮText sleduje
NEJVĚTŠÍ Z PIEROTŮText sleduje
ZÁKLADY NA PÍSKUText sleduje
ZAMILOVANÍText sleduje
BOBŘÍ KOŽICHText sleduje
HOŘE Z ROZUMUText sleduje
KÁDROVÝ PŘÍPADText sleduje
BOLESLAV I.Text sleduje
DÁMY A HUSAŘIText sleduje
DRAMA ČTYŘ CHUDÝCH STĚNText sleduje
HOROUCÍ LÁSKAText sleduje
MARIE TUDOROVNAText sleduje
ZLÝ JELENText sleduje

Obsazení - Sezóna:
TŘETÍ PŘÁNÍPán s tlustou knihou