Dagmar Radová

Narodila se v roce 1987 na úpatí Krušných hor. V této krajině lesů a komínů se věnovala amatérskému divadlu. Během studia divadelní dramaturgie na JAMU se začala intenzivněji zabývat současnou německojazyčnou dramatikou a autorskou tvorbou. Tyto dvě záliby výrazně ovlivnily volbu témat a přístupů dosavadních teoretických i uměleckých prací. Jako téma své bakalářské práce si zvolila postdramatické rysy v dílech Heinera Müllera a Petera Handkeho. Smysl pro obhájení bakalářského titulu nalezla ve hře rakouského dramatika Wernera Schwaba Lidumor aneb Má játra beze smyslu (režie Ivan Buraj). Autorská inscenace Ofélie: Nelkám! Kontempluji (režie Barbara Herz) získala ocenění za nejlepší ženský herecký výkon (Lucie Končoková) a cenu diváků na festivale FIST 2010 v Bělehradě. 

Během magisterského studia absolvovala stáž na Theaterakademie Hamburg, kde se podílela na autorsko-dramaturgické dílně věnované současné německé dramatice, v rámci divadelního festivalu Kaltstart a s režisérkou Mariou Umbach vytvořila scénickou esej na téma Sofoklovy Antigony A. NEVER FOR EVER

V dramaturgicko-režijním tandemu s Ivanem Burajem vytvořila i svoji absolventskou inscenaci Princ Homburský (Heinrich von Kleist), která se věnovala fenoménům ubývání skutečnosti a zmnožování identity. Tato inscenace byla oceněna zvláštní cenou poroty na festivalu ISTROPOLITANA 2012 v Bratislavě. Pro závěrečný kolektivní site-specific projekt Domov dobrovolného otroctví v jeskyni Výpustek, která se vyjadřovala k iluzivnosti svobody západního světa a krizi mezilidské komunikace, napsala ústřední monology manželů ztracených ve vlastním bytě mezi nábytkem značky IKEA. V diplomové práci se věnovala tématu podpory vzniku současných divadelních textů v německé jazykové oblasti s důrazem na projekt vídeňského Schauspielhausu a autory Thomase Arzta a Kevina Rittbergera. 

V sezóně 2012/2013 vytvořila s Ivanem Burajem pro Studio HaDivadla autorskou inscenaci Kreatury: K ohni se mnou pojď!, ve které reflektují postoje vlastní generace a generace svých rodičů vůči práci a svobodě. V roce 2013 se účastnila německé překladatelské dílny agentury Dilia, v jejímž rámci přeložila text Kevina Rittbergera Loutky. Napsala několik textů, například monodrama Moucha, zářivou férii Smrt krásnokřídlatců nebo monodrama inspirované osobností a zpěvem Evy Olmerové Scat. Olmerová
 

Inscenační tým - Sezóna:
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEMDramaturgie
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEMDramaturgie
ŠKOLA PRO ŽENYDramaturgie
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEMDramaturgie
STUDIE TITUS (Co nás žere)Dramaturgie
ŠKOLA PRO ŽENYDramaturgie
VELKÝ GATSBYDramaturgie
ODSUN!!!Autor
PERFECT DAYSDramaturgie
Úprava textu
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEMDramaturgie
POSTŘIŽINYDramaturgie
ROZHOVORY S ASTRONAUTYDramaturgie
STUDIE TITUS (Co nás žere)Dramaturgie
ŠKOLA PRO ŽENYDramaturgie
VELKÝ GATSBYDramaturgie
ODSUN!!!Autor
PERFECT DAYSDramaturgie
Úprava textu
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEMDramaturgie
POSTŘIŽINYDramaturgie
ROZHOVORY S ASTRONAUTYDramaturgie
ŠKOLA PRO ŽENYDramaturgie
VELKÝ GATSBYDramaturgie
PERFECT DAYSDramaturgie
Úprava textu
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEMDramaturgie
POZVÁNÍ NA ZÁMEKDramaturgická spolupráce