Eduard Ovčáček se narodil 5. března 1933 v Třinci. V letech 1957 až 1963 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Petra Matejky. V roce 1962 studoval jako host u profesora Antonína Kybala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Grafika, malba, propalované koláže, plastika, vizuální a konkrétní poezie, lettristická fotografie, akce a instalace jsou média, která preferuje jeho multimediální tvorba. V letech 1959 vstoupil na slovenskou výtvarnou scénu a stal se spolu s grafikem Milošem Urbáskem iniciátorem vzniku nezávislé bratislavské skupiny umělců Bratislavské konfrontace (1960), která prosazovala abstraktní umění – informel na Slovensku. V letech 1959 až 1968 se soustavně věnoval rozvíjení techniky strukturální a hlubotiskové grafiky a strukturální malby. Po ustavení Klubu konkrétistů v roce 1967, jehož je spoluzakladatelem, se začal programově věnovat serigrafii a dřevěným polychromovaným prostorovým formám, které označuje termínem „architektony”. V serigrafiích uplatňuje v kontextu písma a staronových znaků racionální zřetele a postupy. Výtvarnou variabilitu serigrafie rozšířil zejména v posledních letech v souvislosti s počítačovou technikou. Intenzivněji se začal zabývat též instalacemi a akcemi s ohnivými lany, kde preferuje staronové znaky a geometrické aspekty. Zúčastnil se řady mezinárodních výstav a sympozií. Organizuje workshopy serigrafie na půdě Ostravské univerzity (1997–1999). Poprvé samostatně vystavoval v Galerii na Karlově náměstí v Praze v roce 1966. Výstavu připravila česká teoretička Ludmila Vachtová. Získal řadu ocenění v oboru volné grafiky doma i v cizině. Z posledních let to byla zejména Grand Prix hlavního města Prahy v I. ročníku mezinárodního trienále grafiky Inter-Kontakt-Grafik, Praha-Krakov (1995), dále 1. cena města Namuru v Belgii na mezinárodní výstavě u příležitosti 100. výročí úmrtí Féliciena Ropse (1998). Za rok 1998 získává v Praze prestižní cenu Vladimíra Boudníka za významný přínos tradici českého grafického umění, výjimečné dílo a experimentátorství. Je signatářem Charty 77. Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar a spolku Umělecká beseda v Praze. Eduard Ovčáček se věnuje i pedagogické činnosti. Od roku 1963 až do okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 učil grafické techniky na Palackého univerzitě v Olomouci. V současné době je emeritním profesorem na Ostravské univerzitě na Fakultě umění. Žije a pracuje v Ostravě.