Obsazení - Sezóna:
COPPÉLIADružky Svanildiny
COPPÉLIADružky Svanildiny
BACHČISARAJSKÁ FONTÁNADívky z družiny Mariiny
Odalisky
2. otrokyně
COPPÉLIADružky Svanildiny
POPELKAVíla léta
Tři pomeranče
Z POHÁDKY DO POHÁDKYTři Čertice
Červenec
Víly
KLASICKÁ SYMFONIEAllegro
Molto vivace
PROMETHEUSCharitky
VZPOURA NOTNoty bílé
KLASICKÁ SYMFONIEAllegro
Molto vivace
PROMETHEUSCharitky
ANDERSENTanečnice s vějíři
Rajské květy
Koníčkové
OCHRIDSKÁ LEGENDABulharka, otrokyně
ŽIVOT A DÍLO SKLADATELE FOLTÝNA ANEB POSEDLOSTTančí
DEN A NOCI. televizní přenos - „Krajina u moře“ (R. Addinsel - Varšavský koncert). Tančí
III. televizní přenos - „Jaro u nás“ (J. Suk - Jaro). Tančí
Prostitutky
LABUTÍ JEZEROPas de quatre
Nevěsty
SLOVANSKÉ TANCESlovanský tanec č. 1 tančí
Slovanský tanec č. 4 tančí
Slovanský tanec č. 7 tančí
Slovanský tanec č. 11 tančí
Slovanský tanec č. 13 tančí
MARYČKA MAGDÓNOVADěvčata v hospodě
ONDRÁŠDružičky
Děvčata u svatojánských ohňů
SEVER PROTI JIHUŠárka, stín Buffalo Billa
STUDNA LÁSKYDívky
KNÍŽE IGORTance poloveckých chlapců
LABUTÍ JEZEROLabutě
DEVÁTÝ SPRAVEDLIVÝLotova dcera druhá
Fotografie - Sezóna:
COPPÉLIA
sborová scéna

Jiří Duží (Coppélius), Karla Asmusová (Družky Svanildiny), Marta Šklíbová (Družky Svanildiny), Lída Rozehnalová (Družky Svanildiny)
Foto: František Krasl
COPPÉLIA
Vlasta Ábelová (Družky Svanildiny), Marta Šklíbová (Družky Svanildiny), Lída Rozehnalová (Družky Svanildiny), Ludmila Miencilová (Svanilda), Zdena Böhmová (Družky Svanildiny), Karla Asmusová (Družky Svanildiny)
Foto: František Krasl
COPPÉLIA
Vlasta Ábelová (Družky Svanildiny), Karla Asmusová (Družky Svanildiny), Bernadetta Glatzová (Družky Svanildiny), Lída Rozehnalová (Družky Svanildiny), Marta Šklíbová (Družky Svanildiny), Zdena Böhmová (Družky Svanildiny)
Foto: František Krasl