ZDENĚK KLAUDA
dirigent
 
Zdeněk Klauda se od dětství věnoval skladbě, hře na klavír a na flétnu. Soustavné skladatelské školení získal během studia na Hudebním gymnáziu Jana Nerudy pod vedením prof. Miroslava Kubičky, kde zároveň studoval i hru na flétnu u prof. Vladislava Paulíka a klavír u prof. Dináry Souleimannové.
Po absolutoriu gymnázia vyměnil flétnu za taktovku a začal studovat obor dirigování u prof. Hynka Farkače. V roce 2005 dokončil svá studia na pražské Akademii múzických umění. Od té doby je ve stálém angažmá v Národním divadle v Praze (v současné době jako asistent dirigenta a vedoucí hudební přípravy). Jako skladatel publikuje mimo jiné u amerického nakladatelství Alliance publications, Inc.
V roce 2008 byl přizván k nastudování Dvořákovy Rusalky v rámci festivalu Salzburger Festspiele. Od té doby je pravidelně zván do prestižních evropských operních domů: Bayerische Staatsoper Mnichov, Opera Valencia či Opera National de Paris. V roce 2012 se podílel na hudebním nastudování Janáčkových Příhod lišky Bystroušky pro legendární festival v Glyndebourne a v další sezóně pak Mozartovy Figarovy svatby tamtéž. V roce 2015 byl přizván k hudebnímu nastudování Janáčkovy Její pastorkyně a Rusalky Antonína Dvořáka v hannoverské Staatsoper.
V roce 2012 získal 3. cenu na dirigentské soutěži v Rumunsku. Jako asistent spolupracoval mezi jinými s dirigenty, jako jsou Franz Welser-Möst, Kyril Petrenko, Vladimir Jurowski nebo Tomáš Netopil.
V roce 2014 založil komorní orchestr L’Armonia Terrena, který se specializuje na uvádění nově objevených skladeb českého klasicismu. Orchestr zahájil svou činnost spoluprací se Simonou Šaturovou natočením CD DECADE. Album Myslivečkových a Mozartových operních árií bylo vysoce oceněno v prestižním hudebním magazínu Diapason.
Posledním počinem z roku 2016 je nahrávka latinského Stabat Mater Jakuba Jana Ryby, která byla pořízena ve světové premiéře, a toto CD posléze obdrželo nejvyšší ocenění Diapason d‘Or.
 
Inscenační tým - Sezóna:
IFIGENIE V AULIDĚDirigent
Hudební nastudování

Obsazení - Sezóna:
IFIGENIE V AULIDĚDirigent