Andrew Culver (1953) je autorem komorních i orchestrálních skladeb, elektronické a počítačové hudby, zvukových a hudebních skulptur, filmu, světelných designů, textových děl i instalací. Na koncertech Culver používá zdroje zvuku, které sám vynalezl. Vyvíjí vlastní databáze a softwary k realizaci svých děl, ale i pro druhé, aby jim umožnil pracovat s náhodnými operacemi. Také píše o hudbě, umění a anarchii. Andrew absolvoval na McGill University magisterské studium skladby a na MIT počítačovou kompozici. V roce 2007 se na MIT vrátil a dokončil zde na manažerské Sloan School studium Entrepreneurship Development Program. Culver zkomponoval víc než 60 skladeb pro různá média, mezi něž patrí i mikrotonální Architectonic Space, Signature pro bicí nástroje, hudební skulptura Music with Tensegrity Sound Source #5, počítačová hudba PCOOSS, film From Zero a počítačová projekce textu (s cílem dosáhnout nemožného přenosu paměťového otisku z jednoho podobného obrazu na druhý). Andrew se 11 let věnoval výhradně práci pro skladatele Johna Cage. Byl jeho jediným uměleckým asistentem, hluboce ponořen v estetických, tvůrčích i filosofických myšlenkách největšího amerického myslitele o umění. V posledním desetiletí Cageova života mu byl Andrew také hlavním pomocníkem při tvorbě. Převedl jeho kompoziční postupy na počítačové programy a databáze. Po celém světě režíroval jeho opery a řídil mnoho instalací. V letech, kdy spolupracovali, Cage charakterizoval Culverovu práci jako příklad „anarchické harmonie“.

Inscenační tým - Sezóna:
EUROPERA 5Režie