Obsazení - Sezóna:
MADAME FAVARTLarisolle
MAŘENKA Z ARÉNYKomik
SVATBA SŇATKOVÉHO PODVODNÍKAErno Klapáček, jeho syn
PŘÍBĚH OPRAVDOVÉHO ČLOVĚKASereňka, dítě
PŘÍBĚH OPRAVDOVÉHO ČLOVĚKASereňka, dítě
Fotografie - Sezóna:
SVATBA SŇATKOVÉHO PODVODNÍKA
Miroslav Etzler (Erno Klapáček, jeho syn), Jana Šípová (Milena Andrštová, jejich dcera)
Foto: Josef Hradil
SVATBA SŇATKOVÉHO PODVODNÍKA
Karel Čepek (Alois Klapáček, dříve Erno Chadima, nyní kvalifikovaný seřizovač), Karel Lupínek (Pan Beran, kriminální inspektor v.v.), Vlasta Tolarová (Alžběta Klepšová hádání z karet s r.o.), Helena Riehsová (Magda Andrštová, jeho žena, svým způsobem řeholnice), Zdeněk Svoboda (Vojta Šouflík, rovněž seřizovač, ale také dobrovolná pomocná stráž VB), Miroslav Etzler (Erno Klapáček, jeho syn)
Foto: Josef Hradil