Obsazení - Sezóna:
JINÝ VZDUCHDruhý host
JAKOŽ I MY ODPOUŠTÍMEBurian, havíř
JINÝ VZDUCHDruhý host